Duyurular

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hayati Develi Mütevelli Heyet Başkanını ziyaret etti 2015-2016 ÖĞRETİM YILI HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EK YERLEŞTİRME ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (Örgün Eğitim) Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ne 2015-2016 eğitim-öğretim yılında kabul edilen Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklar Öğrenci Adayları Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіне 2015-2016 оқу жылына түркі тілдес елдер мен туыстас қауымдастықтардан қабылданған тыңдаушылар тізімі Список поступивших в 2015-2016 учебном году слушателей в Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави из тюркоязычных и родственных государств The list of the students from Turkic countries admitted to Hodja Ahmet Yasewi International Turkish-Kazakh University for the 2015-2016 Education Year 2015-2016 Öğretim Yılı Örgün Eğitime Yerleşen Adaylar İçin Duyuru HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ’NE TÜRK CUMHURİYETLERİ ve AKRABA TOPLULUKLARDAN 2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR. Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu (28-30 Nisan 2016, Ankara/Türkiye) 2. Uluslararası Ekonomi, Finans Ve Enerji Kongresi (16-18 Mayıs 2016, Almatı/Kazakistan) 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi (13-15 Nisan 2016, Türkistan/Kazakistan) I. Uluslararası Avrasya Sağlık Turizmi Kongresi (ERTELENDİ) Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu (6-7 Ekim 2016, Ankara/Türkiye) II. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu-Ankara/ Türkiye (25-26 Nisan 2018) 3. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi-Almatı/Kazakistan (16-18 Nisan 2018 ) Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2017-2018 Örgün Eğitim Akademik Takvimi TÜRTEP (Uzaktan Eğitim) Ön Lisans Ve Lisans Programlarına 2017 Yılı YGS Ve LYS İle Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtlarının Yapılması Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Örgün Eğitim) Lisans Programlarına 2017 Yılı ÖSYS İle Yerleştirilen Öğrencilerin Ön Kayıtlarının Yapılması IV. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu-Türkistan/Kazakistan (10-14 Nisan 2018) Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu-Türkistan/Kazakistan (9-13 Ekim 2018)
2015-2016 ÖĞRETİM YILI HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EK YERLEŞTİRME ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (Örgün Eğitim) Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'ne 2015-2016 eğitim-öğretim yılında kabul edilen Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklar Öğrenci Adayları Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіне 2015-2016 оқу жылына түркі тілдес елдер мен туыстас қауымдастықтардан қабылданған тыңдаушылар тізімі Список поступивших в 2015-2016 учебном году слушателей в Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави из тюркоязычных и родственных государств The list of the students from Turkic countries admitted to Hodja Ahmet Yasewi International Turkish-Kazakh University for the 2015-2016 Education Year 2015-2016 Öğretim Yılı Örgün Eğitime Yerleşen Adaylar İçin Duyuru HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ’NE TÜRK CUMHURİYETLERİ ve AKRABA TOPLULUKLARDAN 2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLER ALINACAKTIR. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 2017-2018 Örgün Eğitim Akademik Takvimi TÜRTEP (Uzaktan Eğitim) Ön Lisans Ve Lisans Programlarına 2017 Yılı YGS Ve LYS İle Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtlarının Yapılması Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Örgün Eğitim) Lisans Programlarına 2017 Yılı ÖSYS İle Yerleştirilen Öğrencilerin Ön Kayıtlarının Yapılması