Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyum Bildiri Özetleri

Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyum Bildiri Özetleri


Editörler
Prof. Dr. Fırat Purtaş, Doç. Dr. M. Akif Kireçci


 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından editörlüğünü Prof. Dr. Fırat Purtaş ve Doç. Dr. M. Akif Kireçci’nin yaptığı “Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyum Bildiri Özetleri” başlıklı eser yayımlandı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın son 25 yılına ışık tutmayı ve akademik anlamda bu süreci anlamlandırmayı hedefleyen sempozyumda, 12 oturumda, 60 akademisyen bildirileriyle katıldı.  Uluslararası ikili siyasi ilişkiler başta olmak üzere, güvenlik, dış politika, eğitim, tarih, kültür, dil ve edebiyat, enerji, transit gibi konularda oturumlar gerçekleştirilmiştir.

 

 


Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyum Bildiri Özetleri


Editörler
Prof. Dr. Fırat Purtaş, Doç. Dr. M. Akif Kireçci

Yayın Koordinatörü
Halil Ulusoy


Baskı Tarihi: 2017
© Ahmet Yesevi Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanlığı
Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sokak. No: 30 06490 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0312 216 06 00 • Faks: 0312 223 34 29
www.ayu.edu.tr  yayinlar@yesevi.edu.tr

Bildirileri Okumak İçin Tıklayınız (.pdf)