Ekonomi

Bölüm Başkanı:  Doç. Dr. Gülmira Azretbergenova

 

 

Bölüm Hakkında

Ekonomi Bölümü’nün amacı, işsizlik, enflasyon, kalkınma, büyüme, planlama, iktisat politikası geliştirme, verimlilik, uluslararası ticaret, kamu finansmanı, sanayi organizasyonu, kıt kaynakların kullanımı gibi konularda, kalkınma ve büyüme stratejileri için program ve projeler üreten, ülkelerin ekonomi politikalarını analiz ederek, profesyonelce sorumluluk alabilen ekonomistler yetiştirmektir. Ekonomi Bölümün temel hedefi, kurum yönetimi ve teknolojisini oluşturmak ve desteklemek, işletmede yatırım, yenilik ve çevresel işletmeyi modern şartlara uygun olarak gerçekleştirmek, şirketlerin dış ekonomik hizmetlerini geliştirmek, organizasyon tasarımı ve projelerin teknik ekonomik gereksinimlerini hazırlamaktır.

Bölüm mezunları, Maliye Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklar, Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi kamu kuruluşları ile özel şirketler ve uluslararası kuruluşlarda iş olanaklarına sahiptirler.

 

Öğretim Elemanları

 1. Doç. Dr. Azretbergenova Gülmira (Bölüm Başkanı)
 2. Prof. Dr. Mirzaliev Boraş
 3. Prof. Dr. İdris Serik
 4. Doç. Dr. Munasipova Malika
 5. Doç. Dr. Kaltayeva Saule
 6. Makhanbetova Ülmeken
 7. Alimkulova Elvira
 8. Zhetybayev Zhantore
 9. Utarov Kayrat
 10. Tazhibayeva Raikhan
 11. Samalikova Aynur
 12. Ospankulova Aşkı
 13. taizhanov lezbek
 14. Saparova Aynur
 15. Kulbaeva Meruert
 16. Sultanhanova Gülnur
 17. Aziza Syzdykova
 18. Tleuova Saule
 19. Sultanov Darkhan
 20. Myrzabekovna Kundiz
 21. Mustafaeva Bağla
 22. Sayısız Aidos
 23. Sandybaeva Güljan

Ekonomi Bölümü, Ahmet Yesevi Üniversitesinin ilk açılan bölümlerdendir. 1991’de “Ekonomi Teorisi” Bölümü olarak kurulmuştu, bu bölüm temelinde “Uluslararası Ekonomik İlişkiler” ve “İşletme” (Eski “Genel Ekonomik Dersler”) bölümleri açıldı. 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren “Ekonomi” bölümü olarak adlandırılmaktadır.

Bölümün amacı, bilgili ve rekabet edebilecek iktisatçıları yetiştirmektir. Bu amaçla eğitimin yeni teknolojilerini kullanarak, eğitim yöntemlerini geliştirebilmeleri için bölüm öğretim görevlileri büyük çaba göstermektedir.

Bölüm çalışanları halk ekonomisinin tüm dalları için endüstri organizasyonu, yönetimi ve kalkındırılması konularında birikime sahip iktisatçı uzmanları hazırlamaktadır. Bu yönde, uzmanları hazırlamaya yönelik bölümde bu gibi dersler verilmektedir: İşletme Ekonomisi, Şirketin İç Planlaması, Girişimcilik Hizmeti Organizasyonu, İşletmenin Yatırım Hizmeti, Emek Piyasası Ekonomisi, Girişimcilik Esasları vs.

Bölümün öğretim üyeleri eğitim sürecinin organizasyon ve metoduna özel önem veriyorlar. Her sene eğitim sürecine gerekli olan öğretim materialler, ders programlar, eğitimsel kompleksler, metodik çalışmalar Kazakça ve Rusça olarak hazırlanmaktadır. Bölümün öğrencilerin bilimsel aktivitelerini etkinleştirmek için öğretim elemanlar aktif yönlerini kullanmaya dikkat ediyorlar.

 

Uluslararası İş Birliği

Ekonomi Bölümü, öğretim sürecini ve bilimsel etkinliklerini uluslararası standartlar düzeyinde sağlamak amacıyla Rusya Federasyonu’ndaki Sankt-Petersburg Devlet Üniversitesi ile ve Türkiye Cumhuriyeti Gazi Üniversitesi ile anlaşmalar yapılmıştı.

2010, 2012 ve 2013 yıllarında Ekonomi Bölümünden Prof.Dr. Kambar Musabekov Astana şehrinde olan “Astana Ekonomi Forumuna” onur konuğu olarak katılmıştı.

2013-2014 eğitim öğretim yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı’nın organizasyonuyla Bölüm öğretim görevlisi B.Mustafayeva İstanbul şehrinde bilgi-görgüsünü arttırmıştı.

 

Akademik Hareketlilik

2014-2015 öğretim yılında öğrenciler arasındaki akademik hareketlilik çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Hacettepe Üniversitesinde 3 öğrencimiz ve Erciyes Üniversitesinde 1 öğrencimiz 1 dönem eğitim görmüşlerdir. Aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti Gazi Üniversitesi’nin öğrencisi Ali Osman Karci Turizm dalında 1 dönem eğitim gördüyse, Erciyes Üniversitesi öğrencisi Turunç Gamze Turizm dalında 2 dönem eğitim görmüştü.

 

 

Bilgi-Görgü Arttırma ve Sertifikalar

1. «System of electronic document. Basic business processes» («Системаэлектронногодокументооборота. Основныебизнес-процессы») Sertifikası Almatı 2012

2. «Elaboration of curriculum by the levels of educational attainment in EU countries», Almaty, 2013. Certificate.

3. “Ders kitapları ve öğretim materyallerinin hazırlanması, kontrolü ve denetiminde aranan şartlar” (Современныетребованияпоподготовке, прохождениюэкспертизы, апробациииизданиюучебниковиучебныхпособий), Almaty, 2013. Certificate.

4. “İhsaslaşmış Akreditasyon Çerçevesinde Yükseköğretim Kurumunun Kendisini Değerlendirme Raporunun Hazırlanması” Sertifikası («Мамандандырылғанаккредитацияшеңберіндежоғарғыоқуорныныңөзін-өзібағалаудайындықесебі»), Astana, 2013

5. «Қазақстан – 2030:Мемлекеттің болашақта даму парадигмасы». Түркістан, 2012 ж. Сертификат. (“Kazakistan – 2030: Devletin gelecektekalkınma paradigması” Türkistan, 2012 y. Sertifika)

6. G-Global Sertifikası, Astana 2013

7. «Science: Integrating Theory and Praktice». Bozeman, MT, USA, 2014. Certificate of Participation in the International Conference.

8. «Proje Qevrım Jonetımı» («Жобаәзірлеужәнебасқарунегіздері»). Türkistan 2013 (“Proje hazırlamak ve yönetmek esasları” Gazi Üniversitesi Doç.Dr.Mehmet Bulut semineri)

9. «Мастер класс по подготовке заявок и разъяснению конкурсной документации». Национальный центр государственной научно-технической экспертизы МОН РК. Шымкент, 2014 г. Сертификат.

10. «TS EN ISO 9001: 2000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM WORKSHOP». ANKARA, 2007. Certificate.

11. «НазарбаевОқулары: Құқықтықмемлекеттіқалыптастырудағыэкономикалықюриспруденцияныңролі». (“Nazarbayev Okulları: Kanuni Devlet Oluşturmakta Ekonomik Hukukun Rolü”) Türkistan, 2014