Birlik Vakfı Ankara Şubesinde 'Hoca Ahmet Yesevi Anma ve Anlama'' Konferansı düzenlendi14 Mayıs 2018

 

Birlik Vakfı Ankara Şubesi tarafından düzenlenen ''Hoca Ahmet Yesevi Anma ve Anlama''konferansına katılan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Yıldız, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara Ahmed Yesevi'nin ilim, irfan ve hayatından örnekler verdi.

Prof. Dr. Musa Yıldız, daha sonra Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatını ve en büyük eseri olan Divan-ı Hikmet'i anlattı. Türkistan coğrafyası Çin  Seddinden Hazar Denizine kadar uzanan geniş bir alanı kapsadığını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Bizler en başında eğitimciler ve ülkeye yön veren idareciler olarak, çocuklarımızın arasından yeni Ahmet Yesevi'ler Yunus Emre'ler çıkartmalıyız. Onlara geçmişteki yaşamış büyük isimleri iyi öğretmeli ve anlatmalıyız. Çünkü kainat boşluk kabul etmez. Türkler büyük işler başarmış bir millettir ve bizler atalarımızın izinden giderek bizden sonrakilere iyi eserler bırakmalıyız" diye konuştu. 

Prof. Dr. Musa Yıldız, Türkistan’da bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesinin yapılışı ve tarihsel süreci ile Ahmet Yesevi Üniversitesi hakkında da katılımcılara bilgi verdi.