“Türk Dünyasında Değişime Yön Veren Ortak Miras: Dil, Tarih, Edebiyat ve Mefkûre” Temasıyla Düzenlenen “Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu” Sona Erdi12 Kasım 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde, “Türk Dünyasında Değişime Yön Veren Ortak Miras: Dil, Tarih, Edebiyat ve Mefkûre” temasıyla düzenlenen “Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu” 10 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen çevrim içi oturumlarla sona erdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın oturum başkanlığını yaptığı “Ortak Mefkûre İnşası Açısından Tarih Eğitimi” başlıklı seminere; Prof. Dr. Yunus Koç, Prof. Dr. Yüksel Çelik, Prof. Dr. Mehmet Öz, Prof. Dr. Aldulvahab Kara ve Prof. Dr. Ahmet Taşağıl katıldı.

Sempozyumun ikinci gününün üçüncü programı olan bu oturumda; Türk dünyası üniversitelerinin güncel sorunları ve çözüm önerileri, Türk dünyasında ortak tarih ve dil bilinci oluşturmak için gerekli olan tarih eğitimi ve içeriği, müşterek Türk tarihi araştırmalarının son durumu ve Türk dünyasının bilimsel – pedagojik gelişimi için yapılması gerekenler tartışıldı.

Bu sunuların ardından sempozyumun dördüncü programı olan “Duygu Birliğine Giden Yol: Dil ve Edebiyat” oturumu, Prof. Dr. Mustafa İsen’in yönlendiriciliğinde tamamlandı.  Oturuma, Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Prof. Dr. Osman Horata, Prof. Dr. Nurettin Demir, Prof. Dr. Askar Turganbaev ve Dr. Yakup Ömeroğlu katıldı. Seminerde Türk dünyasının ortak edebi dil arayışı ve geçmişten günümüze Türk dünyası edebiyatının önemli isimlerine vurgu yapıldı.

Sempozyum programının son oturumu, Dr. Murat Yılmaz’ın moderatörlüğünde “Yükselen Asya’nın Yeni Jeo-Politik Ekseni Türk Dünyası” başlıklı seminerle sona erdi. Bu oturumda; Prof. Dr. İlyas Topsakal, Prof. Dr. Oktay Tanrısever, Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya, Prof. Dr. Fırat Purtaş ve Doç. Dr. Vakur Sümer yer aldı. Oturumda, Türk dünyasının stratejik, ekonomik ve siyasi iş birliğinin geçmişten günümüze değerlendirilmesi başta olmak üzere Türk Cumhuriyetlerinin politik hareketleri konuları ele alındı.