Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Güney Sibirya Türkleri Arasında Alan Araştırmaları” Konferansı Düzenlendi26 Kasım 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü ve İdil-Ural Araştırmaları dergisinin birlikte düzenlediği “Perşembe Konuşmaları”nın dokuzuncu programı, “Güney Sibirya Türkleri Arasında Alan Araştırmaları (Çulımlar-Teleütler-Tomsk Tatarları)” başlıklı sunumla 25 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi gerçekleştirildi.

Seminer programına konuşmacı olarak Tomsk Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Valeriya Lemskaya katıldı. Dr. Lemskaya sunumunda, Avrasya’daki Türk dillerinin coğrafi ve siyasi dağılımına yer verdikten sonra Çulım, Teleüt ve Tomsk Tatarlarının yaşamları, dil özellikleri ile kültürel mirasları hakkında bilgiler verdi. Dr. Lemskaya, Çulım Türkleri ağızları başta olmak üzere Sibirya Türk dilleri varyasyonları ve bu ağızlar hakkında yapılan güncel çalışmalar ile projelerin neler olduğunu vurguladı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram’ın yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen konferans, soru ve cevap bölümünün ardından konuşmacıya teşekkür belgesinin takdimiyle sona erdi.