17 Mart 2022 tarihinde Cambridge Üniversitesi Geliştirme Araştırmaları Merkezi Doktora Öğrencisi Tina Schivatcheva “Bulgaria’s Post-Socialist Development Pathway with Emphasis on Science-Based Industries” konulu online seminer verdi. 28 Mart 2022

Tina Schivatcheva, seminerinde ana hatlarıyla Bulgaristan’ın Sovyetler sonrasındaki inovasyon dayalı kalkınması hakkında bir sunum yaptı. Başlarken, Bulgaristan ve Kazakistan’ın inovasyon alanındaki benzerliklerinden bahseden Tina, öncelikle, her iki ülke de geçmişte, bu ülkelerin sosyalist rejim altında benzer kalkınma modellerine sahip olduğunu, ikinci olarak ise her iki ülkede de yeni modeller oluşturulmasın yönünde bir istek olduğunu ifade etti.

Tina Schivatcheva konuşmasında, iki ülkenin GSYİH'indeki büyüme ve azalma dönemlerinin yaklaşık olarak örtüştüğünü ve her iki ülke de komünist rejimin çöküşünün hemen ardından çok hızlı ve sancılı bir sanayileşme yaşandığını dile getirdi. Tina Schivatcheva, komünist ekonomide kârlı olan birçok büyük endüstri, piyasa koşullarında kesinlikle rekabet edemez hale geldiğinin altını çizerek, bu nedenle, 1990'larda birçok büyük fabrika kapatıldığını ve bunun da toplumsal karışıklığa yol açtığını ifade etti. Ancak 2000'li yıllardan sonra aktif olarak Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak için çalışan ve 2007'de AB üyesi olan Bulgaristan’ın ekonomik kalkınmayı başardığını iletti.

Seminerin devamında Tina Schivatcheva, AB üyeliği Bulgaristan'a yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, özellikle ülkeye Avrupa'dan büyük bir yatırım akışı gerçekleştiğini söyledi. Ancak, bu yatırımların çoğunun altyapı projelerine yönelik olması, Bulgaristan'ın yenilikçi bir ekonomi inşa etmesine pek yardımcı olmadığını ifade etti. Şu anda, yeni teknolojileri ekonomiye çekmenin oldukça ciddi bir sorun olduğunu anlatan Tina Schivatcheva, AB üyeliğinin, birçok fırsat getirmesine rağmen, Bulgaristan'ın eylemlerini sınırladığını belirtti. Bu süreç, Bulgaristan’daki nitelikli uzmanların yurt dışına göç ettiğini dile getirdi. Tina Schivatcheva, ayrıca Bulgaristan'ın inovasyon dayalı ekonomik gelişme konusunda oldukça gelişmiş büyük AB ülkeleriyle rekabet etmesi gerektiğini, ancak bunun bugün itibariyle çok zor olduğunu belirterek sözlerine son verdi.

Seminer, katılımcılardan gelen sorular ve değerlendirmelerle son buldu.