26-27 Nisan 2022 tarihlerinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ile Türkoloji Araştırma Enstitüsü iş birliğinde “Türk Dünyası Entegrasyonu Sürecinde Anahtar Bir Kavram: Türkistan” başlıklı uluslararası çalıştay düzenlendi13 Mayıs 2022

Çalıştayın açılışına Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilim ve Stratejik Kalkınmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ainash Oshibayeva ve Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, öncelikle Ulu Türkistan kavramının öneminden bahsederek, Türkistan adının Türklerin yaşadığı yer anlamına geldiğini ifade etti. Günümüzde bu coğrafyanın Orta Asya olarak adlandırıldığını belirten Prof. Dr. Cengiz Tomar Orta Asya’nın aslında emperyalist güçler tarafından kullanılan bir kavram olduğunu vurguladı. Dolayısıyla Doğu Türkistan,  Batı Türkistan, Güney Türkistan olarak adlandırılan coğrafyanın bir bütün olarak Türkistan kavramı kapsamında düşünülmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilim ve Stratejik Kalkınmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ainash Oshibayeva da önemli bir proje kapsamında gerçekleştirilen“Türk Dünyasının Entegrasyonu Sürecinde Anahtar Bir Kavram: Türkistan” çalıştayının, verimli olmasını dileyerek proje ekibine ve çalıştay katılımcılarına teşekkür etti.

Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram açılış konuşmasında, çalıştayda değerlendirilmesi yapılan projenin Türkistan’ı her açıdan tanıtan bir proje olacağını belirterek, Büyük Türkistan coğrafyasının ortak vatan olarak ortaya konulmasının, projenin ana hedefi olduğunun altını çizdi. Konuşmasının sonunda Prof. Dr. Bülent Bayram, söz konusu proje sonucunda ortaya çıkacak kitabın bölge çalışmalarında bir referans kaynak niteliğinde olacağını belirtti. 

İki gün süren çalıştayın ilk gününde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Suat Beylur, “Türkistan Kavramı Üzerine İnterdisipliner Bir Tartışma”, Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacısı Almas Junusbayev (Ahmet Yesevi Üniversitesi - Kazakistan) “Sovyetler Birliği İçindeki Türkistan”, Prof. Dr. Haziretali Tursun (Ahmet Yesevi Üniversitesi - Kazakistan) “Alaş Aydınlarının Mirasında Türkistan Kavramı”, Doç. Dr. Murat Özkan (Ordu Üniversitesi - Türkiye) “Bir Sömürge Yönetimi Olarak Çoğrafyayı Adlandırmak: Türkistan’dan Orta Asya’ya Rus Kaynaklarında Türk Coğrafyası (XVIII.-XX. Yüzyıllar), Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu (Ege Üniversitesi - Türkiye) “Tarihi Kaynaklarda Turan’dan Türkistan’a Dönüşüm”, Dr. Hatice Kerimoğlu (İstanbul Topkapı Üniversitesi - Türkiye) “19.-20. Yüzyılın Başlarında Rus Askeri ve Sivil Ressamların Gözüyle Türkistan”, Dr. Mehmet Önder Duran (Uşak Üniversitesi - Türkiye) “Weimar Cumhuriyeti'nde Türkistanlı Öğrenciler Işığında Türkistan (1918-1923)”, Prof. Dr. Abdullah Temizkan (Ege Üniversitesi - Türkiye) "Osmanlıda Türkistan Algısı”, Dr. Çoşkun Kumru (Pamukkale Üniversitesi - Türkiye) “İkinci Dünya Savaşı’nda Alman Belgelerinde Türkistan”, Omirbek Hanayi (Ahmet Yesevi Üniversitesi - Kazakistan) “Avrupa Tarihi Kaynaklarında Türkistan”, Dr. Mertcan Akan (Ege Üniversitesi - Türkiye) “Seyahatnamelerin İzinden Türkistan: Adı ve Tanımı”, Dr. H.Ş. Çagatay Çapraz (Kırklareli Üniversitesi - Türkiye) “György Almasy’nin Seyahatnamesinde Türkistan” başlıklı sunum yaptılar.

Çalıştayın ikinci gününde Prof. Dr. Mitat Durmuş (Kafkas Üniversitesi - Türkiye) “Vasfi Şenözen’in “Türkistan’dan İstanbul’a Romanında Coğrafyanın Vatanlaşması ve Kültürel Kimlik”, Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Türkiye) “Makedonya ve Kosova Türk Şiirinde Türkistan ve Türk Dünyası”, Dinçer Atay (Kafkas Üniversitesi - Türkiye) “Yavuz Bülent Bakiler'in Türkistan Türkistan Adlı Eserinde Kültür Coğrafyası”, Dr. Merve Yorulmaz Kahve (Ahmet Yesevi Üniversitesi - Kazakistan) “15. Yüzyılın İlk Yarısında Yazılmış Çağatay Türkçesi Eserlerinde Türkistan””, Selin Yavuz (Trakya Üniversitesi - Türkiye) “Klasik Türk Edebiyatında Türkistan”, Dr. Gökhan Gökmen (İstanbul Üniversitesi - Türkiye) “Klasik Fars Şiirinde Türkistan Mefhumu”, Doç. Dr. Telman Nusretoğlu (Hazar Üniversitesi - Azerbaycan), "Azerbaycan'ın Tarih Yazımında Türkistan Algısı”, Doç. Dr. Zeynelabidin Abdiraşidov (Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi - Özbekistan) “Türkistan Ceditçilerinin Eserlerindeki Türkistan Algısı”, Dr. Ainur Ahmetova (Ahmet Yesevi Üniversitesi - Kazakistan)  “Kazakistan’ın Bağımsızlık Dönemi Edebiyatında Türkistan” başlıklı sunumlarını yaptılar.

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram, çalıştayın temel amacının Türkistan kavramına ilişkin görüşleri siyasi, tarihi, kültürel ve edebi çalışmalar ile coğrafi haritalar aracılığıyla tartışmak ve belirli çerçeveye oturtmak olduğunu söyleyerek, tüm katılımcılara Üniversite ve Enstitü adına teşekkür etti.