Kadın Doğum

Bölüm Başkanı: Lyazzat Begimbekova

Öğretim Elemanları

 1. Begimbekova Lyazzat Myktybekovna
 2. Kulzhabaeva Zhazira Myrzabekovna
 3. Muzdybaeva Gaukhar Amengeldievna
 4. Alieva Elnara Nazimovna
 5. Demeuov Alibek Amirovich
 6. Eskaraeva Asel Boranbayevna
 7. Sarkulova Iroda Sabirzhanovna
 8. Barkhybaeva Nazira Alişerovna
 9. Baybosyn Manzura Amangeldievna
 10. Zhapar Mayra Abilovna
 11. Zholymbekova Lәilә Dauletbekovna
 12. Daniyarova Amankul Zhumanazarovna
 13. Süleymanova Zhaksygul Urpekovna
 14. Nurkhasimova Raushan Gabbasovna
 15. Mahmutov Nurjan Talgatbekovich
 16. Kadirova Raushan Uzakbaevna
 17. Gavrikov Valery İvanoviç
 18. Yakubova Munozhat Beknazarovna
 19. Sapargalieva Aigul Oktyabrevna
 20. Duysenbaeva Saule Sansyzbaevna
 21. Mahasheva Akmaral Beisenovna
 22. Almakhanova Gulya Kenesovna
 23. Varzilov Timirkhan Isabalovich
 24. Shataeva Nazira Lesbekovna
 25. Dintaeva Roza Zhenisbaevna
 26. Mambetov Bakhytzhan Bastyrbekovich
 27. Tasbulatova Aina Kenzhebaevna
 28. Mambetova Medine Erezhepovna
 29. Alieva Tamara Cumamuratovna
 30. Koşanbayeva Togzhan Botabekovna
 31. Nalibaeva Rakhima Kenzhebekovna
 32. Serik Yerlan Serikoviç