Maliye

Maliye

Maliye, finansal ilişkiler sistemini ve onun kalkınma kanunları ile temel yönlerini, finansal çözümler yöntemlerini analiz eden ve anlatan bilim dalıdır.

Piyasa ilişkilerinin yapısında, devlet tarafından düzenleme mekanizmasında maliye önemli rol oynar. Maliye, piyasa ilişkilerinin bir parçası olup, devlet politikasının gerçekleştirilme aletidir. Buna göre, maliyenin sosyal ekonomik değerini ve onun hareket edici farklılığını anlamanın, ekonomiyi düşündüğümüz gibi geliştirebilme amacıyla maliyeyi kullanma metotları ile işlemlerini görebilmek önemlidir.

Maliye Bölümü, maliye başta olmak üzere, iktisat, işletme ve hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek niteliklere sahip; sorgulayan, araştıran, analitik düşünen, yorumlama ve sentez yeteneği kuvvetli mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.

Maliye Bölümü mezunları kamu ve özel sektörün üst düzey yönetim kademelerinde geniş bir istihdam olanağına sahiptir. Mezunlarımız kamu kesiminde; Vergi Müfettişliği, Gelir Uzmanlığı, Devlet Bütçe Uzmanlığı, Sayıştay Denetçiliği, Bakanlıkların teftiş ve denetim kurullarında denetçilik, idari yargı hâkimliği başta olmak üzere birçok kariyer mesleğe girebilmektedir. Özel sektörde ise mali müşavirlik, gümrük müşavirliği, bankalar, sigorta şirketleri, denetim firmaları ve yöneticilik gibi birçok alanda çalışma imkânı bulabilmektedirler.

 

İDARİ BÖLÜM  (KAFEDRA)

 

Bölüm adı: Maliye

Bölüm başkanı: Doç. Dr. Kuatbek KALIKULOV

        

 

 

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları

 • Doç.Dr. Aliya Kokebayeva
 • Dr. Kıdemli öğretim görevlisi Malika Munasipova
 • Dr. Kıdemli öğretim görevlisi Aynur Saparova
 • Dr. Kıdemli öğretim görevlisi Meruert Kolbayeva
 • Dr. Kıdemli öğretim görevlisi Aliya Nısanbayeva
 • Kıdemli öğretim görevlisi Mahabbat Ospankulova
 • Kıdemli öğretim görevlisi Darhan Sultanov
 • Kıdemli öğretim görevlisi Aygul Kalımbetova
 • Öğretim görevlisi Aliya Asanova
 • Öğretim görevlisi Kundız Mırzabekkızı
 • Öğretim görevlisi Karlıgaş Taukebayeva

 

“Maliye ve Denetim” bölümü 1994 yılında “Uluslararası Ekonomik İlişkiler” bölümü olarak kurulmuştur, dünya ekonomisi ve işletme, pazarlama ve bankacılık dallarında bilgili uzmanları yetiştirmektedir. İlk yıllarda bölümde Prof.Dr. A.İşanov, Prof.Dr. A.Kokebayeva, Prof.Dr. B.Mırzaliyev, Prof.Dr. A.Meyirbekov, Prof.Dr. H.Huseyin v.s. gibi bilgili profesörler çalışmıştı.

Bölüm ilk mezunlarını 1995 yılında vermiştir. Mezunlar Kazakistan’da tanınan finansal kurumlarda, bakanlıklarda, şirketlerde çalışmaktadırlar.

Bölüm mezunlarından, Azamat İbadullayev “Kazakistan İpotek Şirketi” A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Eldar Abdrazak “Centras Securities” A.Ş. Yönetim KuruluBaşkanı, Nurlan Dosayev “Türkuaz” Şirketinin Mali İşler Başkanı, Dr.Alaş Aytcanov Londra Yüksek Ekonomi Okulu öğrencisi, Aktolkın Kurmanbayeva Cenevra’da “Japan Tobacco International (JTI) Export Markets” şirketinin Vergi analizi ve modellemesi sorumlusu olarak çalışmaktadırlar.

Aşağıda adı soyadı verilmiş mezunlarımızdan 10’u Bölümümüzde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır: Dr.A. Kencaliyev, Dr.A. Saparova, Dr. A.Rizahodcayev,Dr. B.Dandayeva, Dr.A. Kokenova, Dr.M.Kolbayeva.

2001 yılına kadar Bölüm Başkanı olarak Prof.Dr. Aliya Kokebayeva, 2001-2004 yıllarında Doç.Dr. N.İşanov, 2004-2006 yıllarında Doç.Dr. T.Bekcanova, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Doç.Dr.V.Yerkebalayeva, 2007-2009 yıllarında ise Doç.Dr.A.Duysenbiyeva, 2009 yılından 2014 yılına kadar Prof.Dr.B.Mırzaliyev çalışmıştı. 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren Bölüm Başkanı Doç.Dr.K.Kalıkulov.

2004 yılından itibaren “Maliye ve Denetim” Bölümü lisans, “Muhasebe ve Denetim” Bölümü lisans ve yüksek lisans, “Maliye” Bölümü lisans öğrencilerine ders vermektedir.

Bugünde bölümün öğretim üyelerinin bilimsel durumu, piyasa ekonomisinin şartlarına uygun olarak bilgili donanımlı uzman yetiştirmeye uygun ortam oluşturmuştur.

 

Uluslararası İşbirliği

Maliye ve Denetim Bölümü, eğitimini uluslararası şartlar düzeyinde sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Gazi, Çankaya ve Akdeniz Üniversiteleri, Rusya Fen Bilimler Akademisi ve Yükseköğretim Kuruluyla ilişkiler kurmuştur.

 

Akademik Hareketlilik

Akademik hareketlilik çerçevesinde Gazi Üniversitesinde bölüm öğretim elemanlarından Candos Ranov 6D050900 Maliye dalında doktora yapmakta, Gulnur Sultanhanova 6M050800 Muhasebe ve Denetim dalında Yüksek lisans yapmaktadır. İstanbul’dan gelen Ph.D. Doktor Güçlü Okay 2014-2015 eğitim-öğretim yılında “Para, Kredi Bank” dersini vermiştir.

 

Bilimsel Projeler

Bölüm: 1. Ekonomi dallarında endüstriyel-yenilenme mali durumu sağlamanın esas yönlerini hazırlama; 2. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına geçme durumunda ekonomi alanlarında muhasebe siyaseti ile maliyeyi geliştirme yönleri olarak bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

 

İndeksli Makaleler

İndeksi 0 olmayan bilimsel dergilerde bölümden Dr.M.Munasipova’nın “Priority Directions of Modernization of the Professional Education System in the Republic of Kazakhstan” konusundaki ve Dr.K.Kalıkulov’ın “Determination of Quality Requirements in Tourism Management and Finance Departments of Akhmet Yassawi University by Kano Model” konusundaki makaleleri yayınlanmıştır.

 

Başarılar

2009 yılında bölümün 2 öğretim görevlisi “Muhasebe derisini yürütme yöntemini geliştirme” konusunda Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığının bilimsel alanlar komitesiyle birlikte I.Altınsarin Devlet Bursu galibi olmuştu.

2013 yılı Rusya Fen Bilimler Akademisiyle ilişkiler kurularak ders kitaplar ve eğitim materyalleri yayınlama sergisine bir öğretim görevlisi ile katıldı. Sonuçta adı geçmiş akademinin muhabir üyesi olarak seçildi ve “Emek ve eğitim” madalyasıyla, “Adam Smith” madalyası takdim edildi.

2008-2010 eğitim-öğretim yıllarında bölümün 5 öğretim görevlisi doktora tezlerini sunmuştu. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bölümün 3 üyesi 1-3 Nisan 2010 tarihler arası Kırgızistan Cumhuriyeti Bişkek şehrinde Uluslararası konferansa katıldı.

2011-2012 eğitim-öğretim yılında 03.12.2012 tarihinde bölüm “Ekonominin endüstriyel yenilenme kalkınması ve modern zamana uygun uzmanlar sistemini hazırlamak öncelikleri” konusunda Uluslararası bilimsel ve pratik konferansını organize etmiştir.

17.09.2012 tarihinde Milli Bilim Heyetinin kararıyla “Küçük ve tek alanlı şehirleri kalkındırmanın sosyal-ekonomik esas yönlerini araştırma (Türkistan ve Kentau şehirleri örneğinde)” konusundaki proje burslar yarışmasına katılarak burs sahibi olmuştu.

Bilimsel araştırma işlerine bölüm öğrencileri aktif şekilde katılmaktadır. 2009-2012 yıllarında “Maliye” bölümü 6 öğrencinin makalesi Ahmet Yesevi “Habercisi”, “Genç bilim adamı” dergilerinde, bilimsel konferansında yayınlanmıştır.

Aynı zamanda öğrencilerin ders olimpiyatı organize edilmiştir. Olimpiyatta yüksek düzeyde sonuçlar elde edebilen “Maliye”, “Muhasebe ve Denetim” alanının öğrencileri devlet çapındaki olimpiyatlara katılmaktadır.

2008-2009 eğitim-öğretim yılında öğrenciler Kazak Ekonomi Üniversitesi’nde yapılmış Devlet düzeyindeki olimpiyatlara katılarak “En iyi iş-projesi” ödül sahibi olmuştur. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 6 öğrenci Devlet düzeyindeki olimpiyatlarda “En iyi takım başkanı” ve “En iyi proje” ödül sahibi olmuştur. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 6 öğrenci Devlet düzeyindeki olimpiyatlara katılarak “Kazanmaya istek” ödül sahibi olmuştur. Aynı zamanda öğrencilerin aktif katılmasını sağladığı için takım başkanlarına, bölümün 2 öğretim üyesine Turar Rıskulov Kazak Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısının Takdim belgesi verilmiştir.