Muhasebe ve Denetim

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Azretbergenova Gülmira 

 

Bölüm Hakkında

Ekonomik kalkınmanın mevcut aşamasında kurumlardaki muhasebecilik, mal, para, kredi, fonlar, senetler, giriş çıkış, finansal sonuçların durumu ile hareketi ve kurum hizmetinin planlanması, analizi ve yönetimi amacıyla kurulmuş denetleme bilgi akışını bildirmektedir. Muhasebenin uluslararası standartlarında onaylanmış genel prensipler ile kurallar, “Kazakistan Cumhuriyeti Muhasebe” hakkında Kanun, aynı zamanda Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından verilen talimatlar, kurallar ve muhasebe hakkında Kazakistan Cumhuriyeti’nin başka da yetkili kurumların kurallarından oluşmaktadır.

Ülke işletmeleri için yüksek vasıflı uzmanlar hazırlamak sisteminde önemli rol oynayan “Muhasebe Teorisi”, “Para Teorisi”, “Bankacılık” ve diğer ekonomik dersler ile yakından ilişkilidir. Günümüzdeki piyasa durumunda karmaşık ekonomik mekanizmaları yönetmek, tam ve yararlı bilgisiz mümkün değildir.

Muhasebe ve Denetim programının temel amacı, muhasebe alanında ulusal mevzuatı ve uluslararası finansal raporlama standartlarına vakıf, bunlardaki değişim ve gelişmeleri takip etmeyi öğrenmiş, bunlara göre bilgisayar ortamında muhasebe organizasyonunu yapabilen, muhasebe kayıtlarını tutabilen ve standartlara uygun finansal tabloları hazırlayabilen, yorumlayabilen, yönetime finansal  veri sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Muhasebe ve Denetim bölümü mezunlarımız muhasebe, denetim ve finansal danışmanlık alanlarında istihdam edilmektedirler.

 

Öğretim Elemanları

 1. Doç. Dr. Azretbergenova Gülmira (Bölüm Başkanı)
 2. Prof. Dr. Mirzaliev Boraş
 3. Prof. Dr. İdris Serik
 4. Doç. Dr. Munasipova Malika
 5. Doç. Dr. Kaltayeva Saule
 6. Makhanbetova Ülmeken
 7. Alimkulova Elvira
 8. Zhetybayev Zhantore
 9. Utarov Kayrat
 10. Tazhibayeva Raikhan
 11. Samalikova Aynur
 12. Ospankulova Aşkı
 13. taizhanov lezbek
 14. Saparova Aynur
 15. Kulbaeva Meruert
 16. Sultanhanova Gülnur
 17. Aziza Syzdykova
 18. Tleuova Saule
 19. Sultanov Darkhan
 20. Myrzabekovna Kundiz
 21. Mustafaeva Bağla
 22. Sayısız Aidos
 23. Sandybaeva Güljan

“Maliye ve Denetim” bölümü 1994 yılında “Uluslararası Ekonomik İlişkiler” bölümü olarak kurulmuştur, dünya ekonomisi ve işletme, pazarlama ve bankacılık dallarında bilgili uzmanları yetiştirmektedir. Bölüm ilk mezunlarını 1995 yılında vermiştir. Mezunlar Kazakistan’da tanınan finansal kurumlarda, bakanlıklarda, şirketlerde çalışmaktadırlar.

2004 yılından itibaren “Maliye ve Denetim” Bölümü lisans, “Muhasebe ve Denetim” Bölümü lisans ve yüksek lisans, “Maliye” Bölümü lisans öğrencilerine ders vermektedir.

Bugünde bölümün öğretim üyelerinin bilimsel durumu, piyasa ekonomisinin şartlarına uygun olarak bilgili donanımlı uzman yetiştirmeye uygun ortam oluşturmuştur.

 

Uluslararası İş Birliği

Maliye ve Denetim Bölümü, eğitimini uluslararası şartlar düzeyinde sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Gazi, Çankaya ve Akdeniz Üniversiteleri, Rusya Fen Bilimler Akademisi ve Yükseköğretim Kuruluyla ilişkiler kurmuştur.

 

Akademik Hareketlilik

Akademik hareketlilik çerçevesinde Gazi Üniversitesinde bölüm öğretim elemanlarından Candos Ranov 6D050900 Maliye dalında doktora yapmakta, Gulnur Sultanhanova 6M050800 Muhasebe ve Denetim dalında Yüksek lisans yapmaktadır. İstanbul’dan gelen Ph.D. Doktor Güçlü Okay 2014-2015 eğitim-öğretim yılında “Para, Kredi Bank” dersini vermiştir.

 

Bilimsel Projeler

Bölüm: 1. Ekonomi dallarında endüstriyel-yenilenme mali durumu sağlamanın esas yönlerini hazırlama; 2. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına geçme durumunda ekonomi alanlarında muhasebe siyaseti ile maliyeyi geliştirme yönleri olarak bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

 

İndeksli Makaleler

İndeksi 0 olmayan bilimsel dergilerde bölümden Dr.M.Munasipova’nın “Priority Directions of Modernization of the Professional Education System in the Republic of Kazakhstan” konusundaki ve Dr.K.Kalıkulov’ın “Determination of Quality Requirements in Tourism Management and Finance Departments of Akhmet Yassawi University by Kano Model” konusundaki makaleleri yayınlanmıştır.

 

Başarılar

2009 yılında bölümün 2 öğretim görevlisi “Muhasebe derisini yürütme yöntemini geliştirme” konusunda Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığının bilimsel alanlar komitesiyle birlikte I.Altınsarin Devlet Bursu galibi olmuştu.

2013 yılı Rusya Fen Bilimler Akademisiyle ilişkiler kurularak ders kitaplar ve eğitim materyalleri yayınlama sergisine bir öğretim görevlisi ile katıldı. Sonuçta adı geçmiş akademinin muhabir üyesi olarak seçildi ve “Emek ve eğitim” madalyasıyla, “Adam Smith” madalyası takdim edildi.

2008-2010 eğitim-öğretim yıllarında bölümün 5 öğretim görevlisi doktora tezlerini sunmuştu. 2009-2010 eğitim-öğretim yılında bölümün 3 üyesi 1-3 Nisan 2010 tarihler arası Kırgızistan Cumhuriyeti Bişkek şehrinde Uluslararası konferansa katıldı.

2011-2012 eğitim-öğretim yılında 03.12.2012 tarihinde bölüm “Ekonominin endüstriyel yenilenme kalkınması ve modern zamana uygun uzmanlar sistemini hazırlamak öncelikleri” konusunda Uluslararası bilimsel ve pratik konferansını organize etmiştir.

17.09.2012 tarihinde Milli Bilim Heyetinin kararıyla “Küçük ve tek alanlı şehirleri kalkındırmanın sosyal-ekonomik esas yönlerini araştırma (Türkistan ve Kentau şehirleri örneğinde)” konusundaki proje burslar yarışmasına katılarak burs sahibi olmuştu.

Bilimsel araştırma işlerine bölüm öğrencileri aktif şekilde katılmaktadır. 2009-2012 yıllarında “Maliye” bölümü 6 öğrencinin makalesi Ahmet Yesevi “Habercisi”, “Genç bilim adamı” dergilerinde, bilimsel konferansında yayınlanmıştır.

Aynı zamanda öğrencilerin ders olimpiyatı organize edilmiştir. Olimpiyatta yüksek düzeyde sonuçlar elde edebilen “Maliye”, “Muhasebe ve Denetim” alanının öğrencileri devlet çapındaki olimpiyatlara katılmaktadır.

2008-2009 eğitim-öğretim yılında öğrenciler Kazak Ekonomi Üniversitesi’nde yapılmış Devlet düzeyindeki olimpiyatlara katılarak “En iyi iş-projesi” ödül sahibi olmuştur. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 6 öğrenci Devlet düzeyindeki olimpiyatlarda “En iyi takım başkanı” ve “En iyi proje” ödül sahibi olmuştur. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 6 öğrenci Devlet düzeyindeki olimpiyatlara katılarak “Kazanmaya istek” ödül sahibi olmuştur. Aynı zamanda öğrencilerin aktif katılmasını sağladığı için takım başkanlarına, bölümün 2 öğretim üyesine Turar Rıskulov Kazak Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısının Takdim belgesi verilmiştir.