Turizm

Turizm 

Turizm bölümümüzün öncelikli amacı ülkemiz ve dünya turizminin gereksinimlerine cevap verecek en az iki dili çok iyi düzeyde bilen ve uluslararası alanda da çalışabilecek kişiler yetiştirmektir.

Turizm Bölümü mezunları turizm ile ilgili devlet yönetim organlarında (bakanlık, yerel ve bölgesel ofisleri), turizm alanında çalışan hükümet ve özel şirketlerde, konaklama, seyahat, ulaştırma, yiyecek-içecek işletmelerinde; kongre, konferans, fuar hizmeti veren birimlerde ve kamu sektörünün konuyla ilgili kuruluşlarında yönetici olarak, Kazakistan ve bölgesel turizmin gelişmesi üzerinde çalışan bilimsel araştırma kurumlarında çalışabilmektedirler.

 

İDARİ BÖLÜM 

 

Bölüm adı: Turizm

Bölüm başkanı: Dr. Almas Kuralbayev

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları

 

Bölüm 1996 yılında “Pazarlama ve Ticaret” bölümü olarak kurulmuştu. 2003 yılında adı “İşletme” bölümü, “İşletme ve Turizm” bölümü olarak, 2004 yılı “İşletme ve Pazarlama” bölümü olarak değiştirilmişti. Bölüm Başkanlığını S.Otarova yapmıştı. Sonraki dönemde Prof.Dr. B.Mırzaliyev, Doç.Dr. G.Baybosınova, Doç.Dr. M.Öskenov, Prof.Dr. N.Batmaz, Prof.Dr. M.Nakıp, Dr. A.Yamandağ, Dr. S.Ulukan, Dr. B.Şener, Dr. Mustafa Nursoy, Dr. Osman Dağdelen başkan olmuşlardı. Bölümde Prof.Dr.Y.Dosımov, Prof.Dr.B.İsabekov, Prof.Dr.K.Karahan gibi bilim adamları çalışmıştır.

“Turizm” bölümü 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Türkistan şehrinde açılmıştı. 1997 yılında Üniversitemizin 145 yataklı “Turan” uygulama oteli açılmıştı.

1996-1997 eğitim-öğretim yılında aynı hizmetle devam eden bölüm “Çevre bilimleri” bölümüyle birleştirerek, “Servis ve Turizm” olarak ismini değiştirmiştir. 1999-2000 eğitim-öğretim yılında “Turizm İşletmeciliği” ismi verilmişti.

“Turizm” bölümü lisansı Seri AA №0000037 KC Eğitim ve Bilim Bakanlığının 26.04.2004 tarihinde №36 kararnamesiyle onaylanmıştı. Üniversitenin kararıyla Ekim 2004’ten itibaren “Turizm” bölümü olarak hizmet vermektedir. 2007-2014 yıllar arasında “Turizm” Bölümü Başkanı hizmetini Doç.Dr.D.Asan yapmaktadır.

“İşletme ve Turizm” Bölümü 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren, iki bölümün birleşmesiyle kurulmuştur.

Şu anda Doç.Dr.D.Asan Bölüm Başkanı görevini yapmaktadır. Bölümde 25 öğretim görevlisi çalışmaktadır. Onun 7 Doç.Dr., 4 Ph.D. olarak çalışmaktadır.

 

Uluslararası İşbirliği

 1. “İşletme ve Turizm” bölümü eğitimini uluslararası düzeyde sağlamak amacıyla Rusya Federasyonu Sankt-Petersburg Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Gazi Üniversitesi ile ilişkiler kurmuştur.
 2. 2012-2014 yıllar arasında Bölüm Başkanı Doç.Dr.D.Asan TC Antalya ve Bodrum şehirlerinde bilgi görgü arttırma amacıyla bulunmuştur.
 3. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında bölüm öğretim üyeleri D.Kelesbayev, A.Abubakir Türkiye Cumhuriyeti’nde Ph.D. programını tamalayarak mezun olmuşlardır
 4. “Turizm ve İşletme” alanında okumakta olan öğrenciler T.C.’de 2-3 aylık staj yapmaktalar.

 

Аkademik Hareketlilik

 

2014-2015 eğitim-öğretim yılında 03.11.14–16.11.14 tarihler arası Rektörlüğün 11.09.2014 tarihli ve 2/2171 sayılı yazısına uygun olarak Mütevelli Heyet tarafından gönderilen T.C. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr.Muhiddin Acar bölüm öğrencilerine 36 saat ders vermiştir, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bilimsel-yöntemsel projeler üzerinde görüşlerini bildirmiştir. Onun gibi Uluslararası ilişkiler, Ekonomi, İşletme ve Turizm, Maliye ve Denetim bölümlerine Kazakistan Cumhuriyeti’nin Eğitim ve Bilim Bakanlığının “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Yükseköğretim Kurumlarına yabancı bilim adamlarının daveti hakkında” 21.02.2014 tarihli ve 49sayılı kararnamesine uygun olarak akademik hareketlilik çerçevesinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 24.10.14 - 07.11.14 tarihler arasında İngiltere’nin Kampus Soffolk Üniversitesi’nin Prof.Dr.Dababrata Çoudhuri 72 saat ders vermiştir, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bilimsel-yöntemsel projeler üzerinde görüşlerini bildirmiştir.

Akademik hareketlilik çerçevesinde öğrenciler ülke dışına eğitim almak için gönderildi. 5B090200 Turizm Bölümü 2. sınıf öğrencisi Jansaya Nurimbetova 2014-2015 eğitim-öğretim yılının sonbahar döneminde Bulgaristan Cumhuriyeti Vorte Free Üniversitesine gönderilmiştir. Mevlana Programı çerçevesinde 5B090200 Turizm Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mustafa Ceran Türkiye Cumhuriyeti Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim görmektedir.

 

İndeksli Makaleler

 1. Doç.Dr.D.Asan. Development of an Automated Information System University Management Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 143, 14 August 2014, Pages 550–554
 2. 3rd Cyprus International Conference on Educational Research, CY-ICER 2014, Lefkosa, North Cyprus, ELSEVIER, 0,3 Кипр14.08.2014
 3. Good Opportunities in Training of Personnel for Travel Industry, Procedia - Social and Behavioral SciencesVolume 143, 14 August 2014, Pages 445 449 3rd Cyprus International Conference on Educational Research, CY-ICER 2014, Lefkosa, North Cyprus. ELSEVIER, 0,3 Kıbrıs 14.08.2014
 4. Doç.Dr.B.Almuhamedova. Development of Agro-food Market of Kazakhstan in Conditions of Modernization of Economy Life Science Journal 2014; 11(1s): 213-217] (ISSN:1097-8135). PO Box 180432, Richmond Hill, New York 11418, US 2014 y.
 5. Doç.Dr.Osman Dağdelen. Consumer Buying Trends for New Generation Phones in Central Asia, INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH, 2014, 4(1), 2249–555X, 329-330, Impact Factor of IJAR is 0.8Asya, Hindistan, 2014
 6. Dinmukhamed Kelesbayev, Kuatbek Kalykulov, Rima Yermankulova, Botagoz Dandayeva, AlimaAymurzayeva Gazi University, Ankara, Turkey
 7. Determination of Quality Requirements in Tourism . Ma Finance Departments of Akhmet Yassawi University by Kano ModelDoi:10.5901/mjss.2015.v6n3s1p34.

 

Bölümün Başarıları

“Turizm” Bölümünün Farklılıkları ve 2012 yılında elde etmiş başarıları:

1. Ders olimpiyatlarında:

- 2011 yılında Karaganda şehri E.A.Buketov Karaganda Devlet Üniversitesi olimpiyatlarında 2.sırada yer kazandı;

- 2011 yılında Çimkent şehrinde M.Auezov Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi’nde 3.Devletlerarası olimpiyatlara katılarak 2.sırada yer kazandı;

- 2012 yılında Çimkent M.Auezov Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi’nde 3.Devletlerarası olimpiyatlara katılarak 3.sırada yer kazandı;

- 2011, 2012 yıllarında Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Ulusal eğitim ve yöntemsel heyetinin organize ettiği ulusal tez çalışmaları yarışmasında I, II, III derece Tez çalışması diplomalarına sahip olundu;

- 2013 yılında Karaganda E.A.Buketov Karaganda Devlet Üniversitesi olimpiyatlarında 3.sırada yer kazandı;

- 2013yılında Çimkent şehrinde M.Auezov Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi’nde “Ev işleri ve servis” adlı ulusal yarışmaya katıldı.

 

2. Çeşitli yarışmalarda

- Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığıdüzenleyen Tez çalışması yarışmasında öğrenciler 2011yılında II ve III. dereceli, 2012 yılında II, III. dereceli, 2013 yılında III. dereceli, 2015 yılıjnda II. dereceli tez çalışmasına sahip oldular;

- Kazakistan Cumhuriyeti Yükseköğretim kurumları arasındaki ulusal reytingde Turizm Bölümümüz 2010 yılında 2.sırada; 2011 yılında 3.sırada; 2012 yılında 2.sırada; 2013 yılında 2.sırada yer aldı.